Užitečné tipy

Vzorce oblastí všech hlavních čísel

Pin
Send
Share
Send
Send


Plocha je množství prostoru, které je omezeno uzavřenou smyčkou (obvod obrázku).

Obdélníková oblast nalezeno vzorcem: vynásobte délku šířkou obrázku (S = a * b)

Čtvercová plocha lze najít pomocí dvou vzorců:

  1. přes známou hodnotu jedné ze stran: přivede jednu ze stran čtverce na čtverec nebo se sám násobí (S = a * a)
  2. přes úhlopříčku čtverce: dejte úhlopříčku čtverce na čtverec a vynásobte ji jednou za sekundu (nebo vydělte výslednou hodnotu dvěma) (S = 1/2 * c * c) (S = c * c: 2)

Trojúhelníková oblast lze najít skrz základnu a výšku obrázku: vynásobte základnu trojúhelníku výškou a vydělte dvěma (vynásobte jednou / sekundu) (S = a * h: 2) (S = a * h * 1/2)

Kruhová oblast lze nalézt, znát poloměr nebo průměr obrázku:

  1. vynásobte pí poloměrem kruhu, na druhou (S = π * r * r)
  2. vynásobte pí čtyřnásobkem druhé mocniny: (S = π / 4 * D * D)

Neustále slyšíme o oblasti geometrických tvarů a můžeme plně říci, že jde o jednu z nejdůležitějších složek celé geometrie jako vědecké disciplíny.

Důležitým faktorem je, že v našem životě vyvstává potřeba často určit oblast něčeho.

Vezměte například obvyklou opravu bytu nebo domu.

Kolikrát je třeba vypočítat plochu místnosti, strop, stěny, podlahu atd.

A jakékoli chyby v těchto výpočtech vedou pouze k jedné věci, k našim nadměrným hotovostním nákladům, protože nákup stavebních materiálů zcela závisí na oblasti, pro kterou jsou tyto nebo jiné stavební materiály určeny.

Existují stovky příkladů skutečnosti, že koncept oblasti je nutný pro každého, aby to věděl, ale nejde o to.

Co je tedy oblast?

Oblast je část roviny uzavřené v geometrickém tvaru. Podle toho bude její umístění záviset na tom, na jakém obrázku je tato část roviny uzavřena.

Jak je plocha jednotlivých geometrických tvarů:

3. Oblast trojúhelníku, Heronova formule

a , b , c , - strana trojúhelníku

str- poloviční obvod, str=( a + b + c )/2

Vzorec ( Gerone ) oblast trojúhelníku přes poloviční obvod ( S ):

4. Oblast pravoúhlého trojúhelníku na nohou

Znáte-li nohy pravoúhlého trojúhelníku, můžete pomocí vzorce najít jeho oblast.

a , b - trojúhelníkové nohy

Vzorec pro oblast pravoúhlého trojúhelníku, (S):

5. Jak vypočítat plochu rovnoramenného trojúhelníku?

b - základna trojúhelníku

a- stejné strany

h - výška

Vzorec pro oblast trojúhelníku z hlediska výšky h a nadace b , ( S ):

Vzorec plochy trojúhelníku, po stranách a , b , (S):

6. Oblast rovnostranného trojúhelníku je:

Vzorce pro výpočet plochy rovnostranného trojúhelníku.

a - strana trojúhelníku

h - výška

Oblast trojúhelníku je pouze přes stranu a , (S):

Oblast trojúhelníku pouze výškou h , ( S ):

Oblast trojúhelníku přes bok a a výška h , (S):

7. Najděte oblast trojúhelníku, úhel a dvě strany

Známe-li trojúhelník, dvě strany a sinusový úhel mezi nimi, zjistíme podle vzorce jeho oblast.

a , b , c - strany trojúhelníku

α , β , γ - rohy

Vzorce oblasti trojúhelníku, skrz dvě strany a úhel mezi nimi, ( S ):

8. Oblast trojúhelníku na boku a dva rohy, vzorec.

a , b , c - strany trojúhelníku

α , β , γ - opačné úhly

Oblast trojúhelníku přes stranu a dva úhly (S):

10. Jak vypočítat čtvercovou plochu přes úhlopříčku nebo stranu

a - strana náměstí

c - úhlopříčka

Vzorec čtverce přes bok a , (S):

Vzorec čtvercové oblasti přes úhlopříčku c , (S):

11. Vzorce oblasti rovnoběžníku

1. Rovnoběžníková rovnice přes strany a úhly

a, b - večírky rovnoběžník

α , β - rohy rovnoběžník

Vzorec oblasti přes strany a úhly rovnoběžníku, ( S ):

2. Rovnoběžníková rovnice přes stranu a výšku

a, b - večírky rovnoběžník

Hb - výška strany b

Ha - výška strany a

Vzorec oblasti přes boky a výšky rovnoběžníku, (S):

3. Rovnoběžníková rovnice přes úhlopříčky a úhel mezi nimi

D - velká úhlopříčka

d - menší úhlopříčka

α , β - úhly mezi úhlopříčkami

Vzorec oblasti přes úhlopříčky rovnoběžníku a úhel mezi nimi, (S):

12. Oblast libovolného lichoběžníku

1. Vzorec plochy lichoběžníku skrz základnu a výšku

b - horní základna

a - spodní základna

m - střední čára

h - výška lichoběžníku

Vzorec lichoběžníkové oblasti, (S):

2. Vzorec pro oblast lichoběžníku přes úhlopříčky a úhel mezi nimi

d1, d2 - diagonální lichoběžník

α , β - úhly mezi úhlopříčkami

Vzorec lichoběžníkové oblasti, (S):

3. Čtyřstranný lichoběžníkový vzorec

b - horní základna

a - spodní základna

c, d - strany

Vzorec lichoběžníkové oblasti, (S):

13. Plocha lichoběžníku rovnoramenného

1. Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku po stranách a úhlu

b - horní základna

a - spodní základna

c - stejné strany

α - úhel na spodní základně

Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku po stranách, (S):

Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku po stranách a úhlu (S):

2. Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku poloměrem popsané kružnice

R - poloměr zapsaného kruhu

D - průměr popsané kružnice

O - střed popisovaného kruhu

H - výška lichoběžníku

α , β - lichoběžníkové úhly

Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku poloměrem popsané kružnice, (S):

JUST, pro zapsaný kruh v lichoběžníku rovnoramenných:

3. Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku přes úhlopříčky a úhel mezi nimi

d - úhlopříčka lichoběžníku

α , β - úhly mezi úhlopříčkami

Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku přes úhlopříčky a úhel mezi nimi, (S):

4. Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku středem, bokem a rohem u základny

m - střední čára lichoběžníku

c - strana

α , β - rohy na základně

Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku středem, bokem a rohem u základny,S):

5. Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku skrz základnu a výšku

b - horní základna

a - spodní základna

h - výška lichoběžníku

Vzorec pro oblast rovnoramenného lichoběžníku skrz základnu a výšku, (S):

Pin
Send
Share
Send
Send